БААЗ ПОС (Кассын програм)

БААЗ ПОС (Кассын програм)

Худалдаа, үйлчилгээний борлуулалтын бүртгэл буюу Кассын програм
(8)
983 次下载Novasoft 提供
详情
阿里巴巴早餐计划,我国每年都有 2000 万人得胃病,很大一部分原因是没有及时吃早餐,阿里计划每年发放 20 亿早餐补贴来鼓励您及时吃早餐。支付宝首页搜索 "591198815" 领取补贴,用于早餐消费,每天都能领喔。(点击复制)

БААЗ ПОС (кассын програм) нь худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын борлуулалтын бүртгэлийг хялбар, хурдан, үнэн зөв бүртгэхэд зориулагдсан програм хангамж юм. Энэ програмыг БААЗ Бараа материал модультай хамтран ашигласнаар борлуулалтын мэдээллээ дэлгэрэнгүй боловсруулах боломжийг олгоно. Энэхүү програм нь ebarimt системтэй холбогдож, НӨАТ-ын шинэ хуулийн шаардлага хангасан төлбөрийн баримт үүсгэнэ.

Танилцуулга: http://www.baaz.mn/pos/

Гарын авлага: http://help.baaz.mn/m25/index.html

Утас: 7000-7001, 7000-6001

截图
БААЗ ПОС (Кассын програм) 截图
БААЗ ПОС (Кассын програм) 截图
* 数据来源于网络,更新于 2017-12-5 19:06:40