Novasoft

Novasoft 提供的所有 Chrome 扩展程序
БААЗ ПОС (Кассын програм)
Худалдаа, үйлчилгээний борлуулалтын бүртгэл буюу Кассын програм
(8)
983
БААЗ Санхүү, бүртгэлийн онлайн систем
Жижиг, дунд бизнесийг дэмжих санхүү, бүртгэлийн онлайн систем. Өдөр тутмын бүртгэлээ хөтлөх, хянах, ажлын бүтээмжээ нэмэх боломж
(0)
21